САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ !!!! ЦЕНЫ ОТ 70 евро ! ЗВОНИТЕ НАМ И МЫ ВАМ ПРЕЛОЖИМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!!!!!   
Эконом туры предоставляет турфирма «Интер»
/044/ 279 10 19  |  /044/ 459 70 79   /044/ 361 46 76
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
01001, Киев, переулок Тараса Шевченка, 13/21В,
офис 102 | м. Майдан Незалежності Карта проезда 
Главная
 
  Туры в Польшу от 70 евро! Туры в Венгрию от 80 евро! САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ!!!!!   
Постановления о предоставлении услуг по временному размещению (проживанию).
  PDF Печать E-mail

       Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

 

від 15 березня 2006 р. N 297

Київ

Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

Кабінет Міністрів України  постановляє:

Затвердити Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що додається.

Прем'єр-міністр України       Ю. ЄХАНУРОВ   

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 2006 р. N 297  

ПОРЯДОК

надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

1. Цей Порядок регулює питання надання юридичними та фізичними особами послуг з тимчасового розміщення (проживання).

2. Готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі - засоби розміщення), поділяються на:

колективні - засоби розміщення загальною кількістю місць 10 або більше, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні і за які справляється плата за встановленими цінами;

індивідуальні - житло, в якому за плату або безоплатно надається обмежена кількість місць (менш як 10). У такому засобі одиниці розміщення (кімнати, житло) повинні бути відокремлені одна від одної.

3. Послуги з тимчасового розміщення (проживання) - це діяльність юридичної та фізичної особи з надання місця для ночівлі у засобі розміщення за плату, а також інша діяльність, пов'язана з тимчасовим розміщенням (проживанням), передбачена законом.

4. До послуг з тимчасового розміщення (проживання) не належать:

розміщення юридичною особою своїх працівників у засобі розміщення, що йому належить;

розміщення осіб, з якими укладається договір про наймання житла на строк, що перевищує один місяць (для курортів строк визначається місцевими органами виконавчої влади);

розміщення осіб, які навчаються у навчальному закладі, у засобі розміщення, що належить цьому закладу;

безоплатне розміщення фізичною особою членів своєї сім'ї або інших осіб.

5. Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) у колективних засобах розміщення, зобов'язані вести книгу відгуків і пропозицій, яка зберігається у доступному для споживачів місці, своєчасно надавати повну та достовірну інформацію про документи, якими вони керуються під час надання послуг, перелік послуг, їх вартість та умови одержання, правила ефективного і безпечного користування засобом розміщення, найменування та адресу виконавця послуг, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів.
 
6. Фізичні особи - власники або орендарі колективних засобів розміщення надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) за умови державної реєстрації їх як суб'єктів підприємницької діяльності.
 
7. Фізичні особи - власники або орендарі індивідуальних засобів розміщення надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) без державної реєстрації їх як суб'єктів підприємницької діяльності.
 
Фізичні особи - власники або орендарі індивідуальних засобів розміщення зобов'язані подавати у визначений законодавством строк органу відповідної податкової служби декларацію за встановленою формою про дохід, отриманий від надання таких послуг, вести книгу реєстрації, в якій зазначається прізвище, ім'я та по батькові мешканця, рік народження, місце проживання (перебування) та документ, який посвідчує особу, дата прибуття та вибуття, вартість наданих послуг. Статистичні відомості подаються до місцевих органів виконавчої влади за встановленою ними формою.
 
8. Послуги з тимчасового розміщення (проживання) підлягають обов'язковій сертифікації стосовно безпеки для життя та здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля в порядку, встановленому законодавством.
 
9. Плата за надані послуги з тимчасового розміщення (проживання) справляється на 12 годину поточної доби за місцевим часом.
 
10. Типи та характерні ознаки засобів розміщення, правила користування ними визначаються МКТ.
 
11. Державна класифікація засобів розміщення на відповідність певній категорії проводиться відповідно до законодавства.
 
12. Для проведення державних статистичних спостережень юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) у колективних засобах розміщення, складають звіт відповідно до законодавства.
 
Зразки форм документів первинного обліку у сфері надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) розробляє і затверджує МКТ.
 
13. Відповідальність за надання споживачам достовірної інформації стосовно послуг з тимчасового розміщення (проживання) та їх якості несуть юридичні та фізичні особи, що надають ці послуги, відповідно до закону.

 
 
ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу туризму і курортів
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 лютого 2006 р. N 132
Київ
Про затвердження Положення про Державну службу туризму і курортів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну службу туризму і курортів, що додається.

Прем'єр-міністр України    Ю. ЄХАНУРОВ


Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2006 р. N 132ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу туризму і курортів

1. Державна служба туризму і курортів (Держтуризмкурортів) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МКТ і йому підпорядковується.

2. Держтуризмкурортів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням і наказами МКТ.

3. Основними завданнями Держтуризмкурортів є:

участь у реалізації державної політики у туристичній і курортній галузі;

здійснення в установленому порядку управління у туристичній галузі, зокрема в межах, визначених МКТ, управління майном підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у туристичній галузі і належать до сфери управління МКТ;

узагальнення практики застосування законодавства у туристичній і курортній галузі, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій;

здійснення регулятивних і дозвільно-реєстраційних функцій у туристичній і курортній галузі щодо фізичних та юридичних осіб.

4. Держтуризмкурортів відповідно до покладених на неї завдань:

1) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у туристичній і курортній галузі;
2) здійснює заходи щодо вдосконалення туристичної і курортної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у цій галузі, а також розробляє пропозиції щодо вдосконалення фінансових та економічних нормативів, системи фінансування суб'єктів туристичної діяльності;

3) бере участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних програм розвитку туризму, туристично-рекреаційної сфери, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

4) визначає перспективи і напрями розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, зміцнення матеріально-технічної бази туристичної і курортної галузі;

5) забезпечує здійснення міжгалузевої координації та функціонального регулювання у туристичній галузі;

6) бере участь у створенні та розвитку системи наукового і інформаційно-рекламного забезпечення туристичної галузі;

7) сприяє в межах своєї компетенції розробленню і здійсненню центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо розвитку туристичної і курортної галузі;

8) бере участь у розробленні міжнародних договорів з питань туризму та курортної справи, готує пропозиції щодо їх укладення і денонсації та за дорученням МКТ укладає такі договори і забезпечує їх виконання;

9) забезпечує співробітництво з міжнародними туристичними організаціями та відповідними органами іноземних держав, бере участь у міжнародних програмах, вивчає та аналізує досвід іноземних держав у розбудові туристичної і курортної галузі;

10) координує та організовує виконання євроінтеграційних завдань у туристичній і курортній галузі;

11) подає в установленому порядку пропозиції щодо спрощення порядку оформлення візових документів туристів для митних, прикордонних та інших видів контролю; вживає у межах своєї компетенції заходів до захисту прав іноземних туристів в Україні, а також громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон;

12) вивчає потребу у фахівцях та подає пропозиції щодо забезпечення зайнятості населення у туристичній і курортній галузі, здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для цієї галузі;

13) розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, зростання потенціалу туристичних підприємств та обсягів реалізації вітчизняного туристичного продукту на зовнішньому ринку, зміни умов оподаткування та валютного регулювання, визначення особливостей приватизації та реструктуризації зазначених підприємств, демонополізації галузі, розвитку виробництва сувенірної продукції;

14) взаємодіє у питаннях реалізації державної політики у туристичній і курортній галузі із суб'єктами підприємницької діяльності, їх об'єднаннями та іншими організаціями, в тому числі громадськими;

15) здійснює у межах, визначених МКТ, управління об'єктами державної власності у туристичній галузі, що належать до сфери управління МКТ;

16) подає пропозиції щодо виконання функцій технічного регулювання та розроблення технічних регламентів, забезпечення у межах своєї компетенції проведення роботи із стандартизації та підтвердження відповідності у туристичній галузі;

17) визначає категорії об'єктів туристичної інфраструктури;

18) подає пропозиції щодо державної підтримки суб'єктів господарювання у туристичній і курортній галузі;

19) провадить відповідно до законодавства інформаційну, рекламну та видавничу діяльність, бере участь за дорученням МКТ в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних туристично-виставкових заходів, методичних і науково-практичних семінарів (конференцій), сприяє у межах своєї компетенції формуванню позитивного туристичного іміджу України, організовує проведення роботи із створення загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній і курортній галузі;

20) здійснює заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури туризму, зокрема за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей;

21) здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;

22) подає пропозиції щодо формування і ведення Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності, контролює в межах своєї компетенції додержання вимог законодавства про туризм;

23) веде галузевий реєстр об'єктів туристичної інфраструктури, сертифікованих на відповідність вимогам безпеки та класифікованих відповідно до вимог певної категорії;

24) здійснює контроль за якістю наданих туристичних послуг;

25) організовує ведення обліку туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

26) організовує та здійснює в межах своєї компетенції координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із створення матеріально-технічної бази для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, транспортного, екскурсійного, торговельного, спортивного, культурного та іншого обслуговування туристів;

27) визначає за погодженням з органами державної статистики обсяги галузевої статистичної звітності, а також склад і форми звітної документації, проводить моніторинг статистичних даних і здійснює контроль за їх достовірністю;

28) проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туристичної і курортної галузі, виступає за дорученням МКТ замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень, пов'язаних з її розвитком;

29) розробляє проекти програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє виконанню цих програм, подає пропозиції щодо вирішення питань з регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі;

30) бере участь у розгляді клопотань про оголошення природних територій курортними;

31) подає пропозиції щодо формування та ведення Державного кадастру природних територій курортів України, а також створення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України;

32) бере участь у створенні сприятливого інвестиційного клімату в туристичній і курортній галузі;

33) подає Міністру культури і туризму пропозиції щодо відзначення працівників Держтуризмкурортів державними нагородами та відомчими відзнаками;

34) організовує роботу з надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності у туристичній і курортній галузі;

35) бере участь у розгляді в установленому порядку звернень громадян з питань, що належать до її компетенції;

36) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Держтуризмкурортів має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки з питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати міжвідомчі робочі групи з питань туризму, забезпечувати проведення їх засідань, брати участь у міжнародних туристичних заходах за кордоном та в Україні, а також у межах своєї компетенції у діяльності міжурядових комісій та міжнародних організацій;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, контролювати їх виконання.

6. Держтуризмкурортів під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Держкурортом, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

7. Держтуризмкурортів очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму.

Голова Держтуризмкурортів є членом колегії МКТ.

8. Голова Держтуризмкурортів має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і туризму, погодженим з головою Держтуризмкурортів.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова Держтуризмкурортів.

9. Голова Держтуризмкурортів:

керує діяльністю Держтуризмкурортів, несе відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром культури і туризму за виконання покладених на Держтуризмкурортів завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держтуризмкурортів, крім своїх заступників;

подає МКТ пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність у туристичній галузі та належать до сфери управління МКТ;

визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів Держтуризмкурортів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держтуризмкурортів, крім своїх заступників;

підписує видані в межах компетенції Держтуризмкурортів накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держтуризмкурортів;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держтуризмкурортів, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держтуризмкурортів утворюється колегія у складі голови, його заступників та керівників структурних підрозділів. Персональний склад колегії затверджує Міністр культури і туризму за поданням голови Держтуризмкурортів.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держтуризмкурортів.

11. Граничну чисельність працівників Держтуризмкурортів затверджує у межах граничної чисельності працівників МКТ, визначеної Кабінетом Міністрів України, Міністр культури і туризму за поданням голови Держтуризмкурортів.

Структуру Держтуризмкурортів затверджує її голова за погодженням з Міністром культури і туризму.

12. Штатний розпис і кошторис Держтуризмкурортів затверджує її голова за погодженням з Міністром культури і туризму та Мінфіном.

13. Держтуризмкурортів утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МКТ.

Умови оплати праці працівників Держтуризмкурортів визначаються Кабінетом Міністрів України.

14. Держтуризмкурортів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
Постанова вiд 04.03.2004 № 267 Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності
 
 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 4 березня 2004 р. N 267 Київ
Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності
 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
1. Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2002 р., N 23, ст. 1103), та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212), зміни, що додаються.
 
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
 
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
 
Інд. 28
 
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 267
 
ЗМІНИ, що вносяться до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності
 
1. У переліку органів ліцензування ( 1698-2000-п ):
 
пункт 13 викласти в такій редакції:
 
"13. Держтур- туроператорська та турагентська адміністрація діяльність";
 
останній абзац графи "Вид господарської діяльності" пункту 31 викласти в такій редакції:
"турагентська діяльність".
 
2. Пункт 27 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності ( 756-2001-п ), викласти в такій редакції:
 
"27. Туроператорська та турагентська діяльність засвідчені в установленому порядку копії установчих документів суб'єкта господарювання із зазначенням його найменування згідно із статтею 90 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (для юридичних осіб) засвідчена в установленому порядку копія документа про затвердження складу органу управління (виконавчого органу), призначення керівника суб'єкта господарювання - для туроператора засвідчена в установленому порядку копія документа про затвердження складу органу управління (виконавчого органу), призначення керівника чи керівника філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання - для турагента (юридичної особи) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним службового приміщення (офісу) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти, кваліфікації та стаж роботи, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному Законом України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) засвідчена в установленому порядку копія договору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі, - для туроператорів

Розпорядження, Заходи вiд 27.06.2003 № 390-р Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму
 
 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 27 червня 2003 р. N 390-р Київ
Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму
 
На виконання Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 583 ( 583-2002-п ):
 
1. Затвердити заходи щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму (додаються).
 
2. Держтурадміністрації, іншим центральним органам виконавчої влади, які є відповідальними виконавцями затверджених цим розпорядженням заходів, забезпечити їх фінансування в межах коштів, передбачених їм за відповідними бюджетними програмами.
 
3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, органам місцевого самоврядування під час формування місцевих бюджетів передбачати щороку кошти на фінансування розвитку туризму.
 
Перший віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
 
Інд. 28
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 390-р
ЗАХОДИ щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму
 
Удосконалення нормативно-правової бази
 
1. Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до:
 
Закону України "Про курорти" ( 2026-14 ) щодо розвитку туристичної інфраструктури.
 
Держтурадміністрація, МОЗ, Мінекономіки, Мінфін, Фонд державного майна, Держкомзем, Держбуд, Держспоживстандарт, Мін'юст.
 
2003-2004 роки;
 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 228 ( 228-99-п ) "Про порядок оформлення дозволів для в'їзду в Україну" у частині, що стосується збільшення строку дії дозволів для в'їзду в Україну з метою туризму для громадян країн - членів Європейського Союзу, Канади, США, Швейцарської Конфедерації та Японії, а також оформлення їх у Державному міжнародному аеропорту "Бориспіль".
 
МЗС, Держтурадміністрація, Держкомкордон, Мін'юст.
 
2003 рік.
 
2. Розробити та затвердити в установленому порядку:
 
типи засобів розміщення туристів.
 
Держтурадміністрація, МОЗ, Держспоживстандарт, Мін'юст.
 
2003-2004 роки;
 
правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення туристів та надання готельних послуг.
 
Держтурадміністрація, Держспоживстандарт, Держпідприємництво, Мін'юст.
 
2003-2004 роки;
 
Порядок державної атестації засобів розміщення туристів.
 
Держтурадміністрація, Держпідприємництво, Мін'юст.
 
2004-2005 роки;
 
Порядок маркірування туристичних маршрутів.
 
Держтурадміністрація.
 
2003-2004 роки.
 
3. Затвердити державні стандарти засобів розміщення туристів та класифікації готелів.
Держспоживстандарт, Держтурадміністрація, Мін'юст.
 
2003 рік.
 
4. Подати пропозиції щодо розроблення системи повернення податку на додану вартість на товари, придбані іноземними туристами.
 
Держтурадміністрація, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст.
 
2003-2004 роки.
 
Організаційні заходи
 
5. Визначити земельні ділянки для створення відповідної туристичної інфраструктури, в тому числі для будівництва готелів, мотелів, гольф-трас, яхт-клубів, аквапарків та парків розваг, облаштування гірськолижних трас.
 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держтурадміністрація, Держкомзем, Держбуд, Мінекоресурсів, Держкомлісгосп, Держводгосп, Фонд державного майна, Мінекономіки.
 
2003-2004 роки.
 
6. Розробити порядок функціонування пунктів туристичної інформації та забезпечити їх розміщення у центральних районах міст, на залізничних та автовокзалах, в аеропортах та відділеннях зв'язку.
 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінтранс, МВС, Держтурадміністрація.
 
2003-2004 роки.
 
7. Визначити місця для стоянок і короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів з урахуванням режимів утримання та використання територій зон охорони об'єктів культурної спадщини, музеїв, заповідників.
 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінкультури, МВС, Держтурадміністрація.
 
2003-2004 роки.
 
8. Забезпечити дотримання обов'язкових санітарно-гігієнічних умов у закладах громадського харчування, розташованих на автомобільних шляхах, у місцях масового відпочинку, на автозаправних станціях, у пунктах пропуску через державний кордон тощо.
 
МОЗ, Держтурадміністрація, МВС, Укравтодор, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
 
2003-2004 роки.
 
9. Визначити місця для організації масового відпочинку громадян у святкові та неробочі дні та здійснити їх упорядкування.
 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
 
2003-2005 роки.
 
10. Провести в Херсонській області експеримент щодо розроблення та запровадження нової моделі організації прискореного розвитку внутрішнього дитячого, молодіжного та сімейного туризму.
 
Херсонська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація разом із Спілкою малих туристичних та курортних міст півдня України "Таврія".
 
2003-2005 роки.
 
11. Скласти перелік яхт-клубів, провести інвентаризацію та розробити заходи щодо подальшого їх розвитку.
 
Держтурадміністрація, Держкомспорт, Мінтранс, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Донецька, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Черкаська обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
 
2003-2004 роки.
 
12. Подати пропозиції щодо створення системи дорожніх знаків, які інформують про розташування об'єктів туристичної інфраструктури.
 
Держтурадміністрація, МВС, Мінтранс, Укравтодор.
 
2003-2005 роки.
 
13. Скласти перелік печер і катакомб, які можуть використовуватися для відвідування туристами, розробити порядок їх відвідання окремими туристами і туристичними групами.
 
Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
 
2003-2005 роки.
 
14. Вивчити питання щодо створення центру перепідготовки кадрів для готелів та ресторанів.
Держтурадміністрація, МОН.
 
2003-2004 роки.
 
15. Подати пропозиції щодо створення інститутів туризму у мм. Львові та Івано-Франківську.
Держтурадміністрація, МОН, Львівська та Івано-Франківська обласні держадміністрації.
 
2003-2004 роки.
 
16. Вивчити питання щодо ціноутворення у сфері туристичних послуг та послуг, що надаються готелями різних категорій у країнах Центральної та Східної Європи, Прибалтики, Російській Федерації. За результатами подати пропозиції щодо оптимізації цінової політики у зазначеній сфері.
 
Держтурадміністрація.
 
2003-2005 роки.
 
17. Розробити та здійснити за участю заінтересованих підприємств туристичної сфери комплекс заходів щодо стимулювання розвитку іноземного туризму за такими напрямами, як круїзний, культурний, мисливський, спортивний, діловий, екологічний, оздоровчий та дитячий.
 
Держтурадміністрація, інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади разом із Всеукраїнською асоціацією туристичних операторів, Туристичною асоціацією України, Укрсоюзтуром.
 
2003-2005 роки.
 
18. Подати пропозиції щодо забезпечення розвитку відповідної інфраструктури та визначення туристичних маршрутів для організації паломницького туризму.
 
Держтурадміністрація, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2003-2005 роки.
 
19. Розробити комплекс дій щодо створення національної готельної мережі, в тому числі у межах міжнародних транспортних коридорів.
 
Держтурадміністрація, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади разом з Українською спілкою промисловців і підприємців.
 
2003-2005 роки.
 
Рекламно-інформаційні заходи
 
20. Забезпечити створення та трансляцію на загальнодержавних телевізійних і радіоканалах теле- та радіопередач, присвячених популяризації історико-культурної спадщини України.
 
Держтурадміністрація, Держтелерадіо.
 
Постійно.
 
21. Подати пропозиції щодо створення за участю підприємств туристичної сфери окремого телевізійного каналу для висвітлення питань розвитку туризму.
 
Держтурадміністрація.
 
2003-2005 роки.
 
22. Сприяти запровадженню у загальнодержавних та місцевих засобах масової інформації спеціальних циклів і рубрик для популяризації внутрішнього туризму, історико-культурної спадщини держави та організувати забезпечення їх необхідними матеріалами.
 
Держтелерадіо, Держтурадміністрація, Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
 
2003-2004 роки.
 
23. Підготувати та провести рекламно-інформаційну акцію "Україна запрошує", передбачивши, зокрема, участь у ній зарубіжних засобів масової інформації.
 
Держтурадміністрація, Держтелерадіо, МЗС, Мінекономіки разом з Всеукраїнською благодійною організацією місією "Україна - Відома".
 
2003 рік.
 
24. Скласти перелік туристичних виставок в Україні та за кордоном, де буде представлено єдиний стенд України.
 
Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Радою з питань виставкової діяльності в Україні.
 
Щороку.
 
25. Започаткувати проведення конкурсу у засобах масової інформації на кращу публікацію з питань розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України, кращий путівник та туристичну карту.
 
Держтурадміністрація, Держтелерадіо разом із Спілкою журналістів.
 
Щороку.
 
26. Забезпечити проведення фестивалю телефільмів "Вітер мандрів".
 
Держтурадміністрація, Держтелерадіо, МЗС разом з Всеукраїнською благодійною організацією місією "Україна - Відома".
 
Щороку.
 
27. Організовувати проведення інформаційно-рекламних турів для представників українських і зарубіжних засобів масової інформації, вітчизняних та іноземних туристичних компаній, заінтересованих у пропагуванні туристичного продукту України.
 
Держтурадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
 
Постійно.
 
28. Сприяти залученню інвестицій, у тому числі на концесійних засадах, для реалізації таких пріоритетних проектів:
 
створення на базі мережі вузькоколійних залізниць Карпатського регіону туристичного маршруту "Карпатський трамвай".
 
Держтурадміністрація, Мінтранс, Мінекономіки, Фонд державного майна, Мінекоресурсів, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обласні держадміністрації разом з Радою з туризму Карпатського регіону.
 
2003-2005 роки;
 
будівництво оздоровчого молодіжного спортивного центру в м. Ялті.
 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2003-2008 роки;
 
спорудження водних слаломних трас на р. Південний Буг, зокрема в с. Сокілець Немирівського району.
 
Вінницька обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2003-2006 роки;
 
створення гірськолижних центрів на горі Красія, полонині Драгобрат, Боржавських полонинах, місцевості Синяк;
 
створення центру розвитку дельта- і парапланеризму поблизу смт Ясіня Рахівського району.
 
Закарпатська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади разом з Радою з туризму Карпатського регіону.
 
2003-2006 роки;
 
створення гірськолижного курорту з центром у с. Поляниця (Болехівська міська рада);
 
створення туристично-спортивного комплексу на території ландшафтного парку в с. Бубнище (Болехівська міська рада).
 
Івано-Франківська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади разом з Радою з туризму Карпатського регіону.
 
2003-2006 роки;
 
створення центру відпочинку і розваг на території Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав";
 
організація центру водного туризму та дозвілля на водно-спортивній базі в с. Осещина Вишгородського району.
 
Київська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, Інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2004-2008 роки;
 
створення гольф-траси та аквапарку у Київській області.
 
Держтурадміністрація, Київська обласна держадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2004-2008 роки;
 
створення гірськолижного курорту з центром у с. Розлуч Турківського району;
 
створення гірськолижної станції поблизу сіл Тисовець, Козьова, Плав'я, Тухля, Гребенів, Нижня та Верхня Рожанка Сколівського району з центром у смт Славсько;
 
створення комплексу туристичної інфраструктури на екскурсійному маршруті "Золота підкова України".
 
Львівська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади разом з Радою з туризму Карпатського регіону.
 
2003-2006 роки;
 
створення історико-туристичного комплексу просто неба на базі середньовічної фортеці у м. Білгороді-Дністровському;
 
розбудова туристичної інфраструктури на о. Зміїний;
 
організація центру екологічного туризму в українській частині дельти р. Дунаю (м. Вилкове);
створення аквапарку в смт Сергіївка Одеської області.
 
Одеська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2003-2005 роки;
 
створення центру кінного туризму на базі Мирогощанського аграрного коледжу в Лубенському районі.
 
Рівненська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінагрополітики, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2003-2006 роки;
 
створення аквапарку в м. Тернополі.
 
Тернопільська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2003-2005 роки;
 
створення центру відпочинку і розваг в м. Ізюмі;
 
створення палацово-паркового комплексу з ландшафтним парком у смт Шарівка Богодухівського району;
 
створення палацово-паркового комплексу в смт Старий Мерчик Валківського району.
 
Харківська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2003-2006 роки;
 
створення мережі гольф-трас у мм. Херсоні, Скадовську, Новій Каховці, Голій Пристані, а також с. Залізний Порт та смт Лазурне;
 
будівництво дитячого аквапарку в м. Скадовську та центру відпочинку на воді в м. Новій Каховці;
 
створення історико-туристичного комплексу просто неба "Козацький форпост" в смт Антонівка.
 
Херсонська обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2003-2006 роки;
 
будівництво туристичного комплексу у Вижницькому районі.
 
Чернівецька обласна держадміністрація, Держтурадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади разом з Радою з туризму Карпатського регіону.
 
2003-2006 роки;
 
створення тематичного парку "Україна рукотворна".
 
Держтурадміністрація, Київська міська держадміністрація, Мінекоресурсів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.
 
2003-2006 роки;
 
29. Підготувати інвестиційні проекти щодо створення гольф-клубів.
 
Держтурадміністрація, Держбуд, Держкомзем, Мінекономіки, Мінекоресурсів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
 
2003-2005 роки.
 
30. Започаткувати проведення виставки інвестиційних проектів, пов'язаних з розвитком туристичної та курортно-рекреаційної сфери.
 
Держтурадміністрація, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

 

Предварительная заявка на оформление ТУРА / ВИЗЫ
Ваше Имя *
Страна поездки *
Срок планируемой поездки *
Цель поездки *
Контактный телефон *
Ваш E-mail *
Примечания