САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ !!!! ЦЕНЫ ОТ 70 евро ! ЗВОНИТЕ НАМ И МЫ ВАМ ПРЕЛОЖИМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!!!!!   
Эконом туры предоставляет турфирма «Интер»
/044/ 279 10 19  |  /044/ 459 70 79   /044/ 361 46 76
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
01001, Киев, переулок Тараса Шевченка, 13/21В,
офис 102 | м. Майдан Незалежності Карта проезда 
Главная
 
  Туры в Польшу от 70 евро! Туры в Венгрию от 80 евро! САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ!!!!!   
Постановления Государственной туристической администрации Украины по туризму.
PDF Печать E-mail

Державна туристична адміністрація України

Наказ 06.06.2005 N 50

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2005 р. за N 765/11045
 
Про затвердження порядку оформлення ваучера
на надання туристичних послуг та його використанняі
 
На виконання вимог статті 23 Закону України "Про туризм" (324/95-ВР) (із змінами), з метою посилення контролю за роботою суб'єктів туристичної діяльності і підвищення їх відповідальності перед споживачами туристичних та екскурсійних послуг за виконання договірних зобов'язань
 
Н А К А З У Ю:
 
1. Державному підприємству "Національна туристична організація" (Безверхий В.В.):
·    до 1 серпня 2005 року розробити і подати на затвердження до Держтурадміністрації України в установленому порядку зразок бланка ваучера згідно з Описом бланка ваучера (додаток);
·    при надходженні замовлень від суб'єктів туристичної діяльності на виготовлення бланків ваучерів забезпечити їх виробництво.
 
2. Установити, що з 1 жовтня 2005 року при наданні туристичних послуг усі суб'єкти туристичної діяльності незалежно від форм власності та відомчої належності мають використовувати бланки ваучера згідно з Описом бланка ваучера.
 
3. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання (додається).
 
4. Затвердити Порядок виготовлення (технічний опис), обліку, зберігання та контролю за використанням бланків ваучерів на надання туристичних послуг (додається ( z0766-05 ).
 
5. Увести в дію Порядок виготовлення (технічний опис), обліку, зберігання та контролю за використанням бланків ваучерів на надання туристичних послуг ( z0766-05 ) з 1 вересня 2005 року.
 
6. Відділу розвитку туристичної діяльності (Туріцина О.Ф.), управлінню ліцензування та контролю за туристичною діяльністю (Лапко Н.С.), Державному підприємству "Національна туристична організація" (Безверхий В.В.) забезпечити проведення необхідної організаційної роботи з роз'яснення та доведення Інструкції про порядок оформлення ваучера та його використання, зокрема шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Держтурадміністрації України, до Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань туризму обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та суб'єктів туристичної діяльності.
 
7. Відділу розвитку міжнародних зв'язків та з питань європейської інтеграції (Слободенюк Е.В.) здійснити організаційні заходи щодо доведення інформації про затвердження Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання до Міністерства закордонних справ України, дипломатичних і консульських установ України за кордоном.
 
8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по туризму від 16.08.96 N 40 ( v0040309-96 ) "Про затвердження зразка туристського ваучера" з 1 жовтня 2005 року.
 
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держтурадміністрації України Самарцева Є.В.
 
Голова Держтурадміністрації України          В.І.Цибух
 
 
Додаток
до наказу Державної туристичної адміністрації України
06.06.2005 N 50
 
Опис бланка ваучера

1. Розмір бланка ваучера - 1/3 аркуша формату А4.
 
2. Ваучер має містити такі дані:
·    серія і номер бланка;
·    найменування документа "Ваучер";
·    найменування та місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності, який реалізує послуги, номер ліцензії на відповідний вид діяльності;
·    найменування, місцезнаходження, номер телефону суб'єкта туристичної діяльності, який надає послуги;
·    розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності туроператора (турагента) або межі відповідальності суб'єкта туристичної діяльності за договором;
·    прізвище та ім'я туриста (при груповій поїздці - прізвище та ім'я керівника групи, чисельність групи з доданням списку туристів, завіреного печаткою суб'єкта туристичної діяльності, що видає ваучер);
·    строки надання і види туристичних послуг, їх загальна вартість;
·    назва, адреса та номер телефону об'єкта розміщення, його тип та категорія, режим харчування (у разі надання послуги з розміщення);
·    до ваучера можуть включатися додаткові дані, обумовлені характером угоди, складом групи тощо та які необхідні для обслуговування туристів;
·    дата видачі ваучера;
·    місце для печатки - М. П.
 
3. На лицьовому боці бланка ваучера може бути розміщено логотип суб'єкта туристичної діяльності.
 
Заступник Голови Держтурадміністрації України         Є.В.Самарцев
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Наказ Держтурадміністрації України
06.06.2005 N 50
 
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2005 р. за N 765/11045
 
ІНСТРУКЦІЯ
 
про порядок оформлення ваучера
на надання туристичних послуг та його використання
 
1. Загальні положення
 
1.1. Ваучер - форма письмового договору на туристичне або екскурсійне обслуговування, яка може використовуватися відповідно до Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (із змінами).
 
1.2. Ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб'єкта туристичної діяльності, що надає послуги. У разі замовлення туристом послуг у різних суб'єктів туристичної діяльності турист отримує ваучери в кількості, пропорційній кількості суб'єктів туристичної діяльності.
 
1.3. Відповідно до статті 23 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) ваучер є документом суворого обліку, який підлягає обліку та зберіганню відповідно до правил і процедур, передбачених чинним законодавством.
 
1.4. При укладенні суб'єктами туристичної діяльності угод (контрактів), якими передбачено застосування ваучерів як форми договору про надання туристичних послуг, зразки ваучерів є додатками до вищезгаданих угод (контрактів).
 
1.5. Застосування ваучерів як форми договору при наданні туристичних послуг є обов'язковим для всіх суб'єктів туристичної діяльності незалежно від форм власності суб'єкта туристичної діяльності і місця надання послуг, якщо інше не обумовлено угодами (контрактами) між суб'єктами туристичної діяльності.
 
1.6. При наданні туристу окремої послуги, яка підтверджується іншим, ніж ваучер, документом обліку та звітності (страховий поліс, проїзний документ тощо), або комплексу послуг, що складається з вищезгаданих послуг, застосування ваучера не є обов'язковим.
 
2. Порядок заповнення та використання бланка ваучера
 
2.1. Бланки ваучера заповнюються:
·    на надання послуг на території України - державною мовою або мовою національних меншин України;
·    на надання послуг за межами України - мовою, передбаченою зовнішньоекономічним контрактом.
 
2.2. Бланки ваучерів заповнюються розбірливим почерком уручну, за допомогою друкарської машини або комп'ютерної техніки. Відповідальність за якість і розбірливість заповнення бланка ваучера несе суб'єкт туристичної діяльності - власник ваучера.
 
2.3. При заповненні бланка ваучера зазначення всіх даних, передбачених статтею 23 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) та цим Порядком, є обов'язковим. При відсутності будь-яких даних, що є обов'язковими для ваучера, ваучер може бути визнаний недійсним в установленому чинним законодавством порядку.
 
2.4. Ваучер заповнюється у трьох примірниках за єдиним порядковим номером. Інформація, що вноситься до ваучера, має бути ідентичною на всіх примірниках. Перший і другий примірники ваучера видаються перед початком подорожі вповноваженою особою суб'єкта туристичної діяльності туристу, що здійснює подорож індивідуально, або керівнику групи туристів при груповій поїздці. Третій примірник ваучера обліковується і передається на зберігання згідно з правилами і процедурами, передбаченими чинним законодавством для документів суворого обліку.
 
2.5. Іноземні туристи, що в'їжджають в Україну, у разі відсутності оригіналу ваучера, можуть надати ксерокопію або електронний варіант ваучера суб'єкту туристичної діяльності, який надає послуги.
 
2.6. У разі оформлення суб'єктом туристичної діяльності, що реалізує послуги, електронного варіанта ваучера він разом з оформленим у встановленому порядку оригіналом бланка ваучера за тим самим порядковим номером зберігається у названого суб'єкта туристичної діяльності. На вимогу туриста в разі потреби електронний варіант ваучера може бути замінений на оригінал.
 
2.7. На вимогу туриста, що здійснює подорож у складі групи туристів, ваучер йому може бути оформлений індивідуально.
 
2.8. Один з двох примірників ваучера пред'являється туристом, що здійснює подорож індивідуально, або керівником туристичної групи (у разі групової поїздки) представнику суб'єкта туристичної діяльності, що надає послуги.
 
2.9. Усі примірники ваучера завіряються підписом керівника суб'єкта туристичної діяльності або вповноваженого ним належним чином представника і скріплюються печаткою туроператора/турагента.
 
2.10. Ваучер з виправленнями, незаповненими або неповністю заповненими пунктами, без підпису керівника або вповноваженого ним належним чином представника, без печатки або з нечіткою печаткою може бути визнаний недійсним в установленому чинним законодавством порядку.
 
Заступник Голови Держтурадміністрації України         Є.В.Самарцев
 
 
Державна туристична адміністрація України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтурадміністрації України
06.06.2005 N 50 (0765-05)
 
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2005 р. за N 766/11046
 
ПОРЯДОК
виготовлення (технічний опис), обліку, зберігання та контролю
за використанням бланків ваучерів на надання туристичних послуг
 
1. Виготовлення бланка ваучера (технічний опис)
 
1.1. Бланки ваучера є бланками суворого обліку і виготовляються за єдиними зразками згідно з вимогами Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" (із змінами) та Державного стандарту України 4010-2001 "Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності", затвердженого наказом Держстандарту України від 02.03.2001 N 93.
 
1.2. Бланки ваучерів на надання туристичних послуг повинні виготовлятися на спеціальних видах паперу з використанням елементів поліграфічного захисту:
·    маса 1 кв.м - не менше 80 г;
·    власна флюоресценція - не більше 3%;
·    двоступеневий водяний знак;
·    хімічний захист;
·    наявність захисних волокон;
·    лицьовий та зворотний боки бланка задруковуються двома гільйошними антисканерними сітками перемінної геометрії з товщиною ліній 50 мкм;
·    у дизайні бланка лицьового та зворотного боків використовуються видимі та не видимі при денному світлі фарби, які мають свічення при дії ультрафіолетового випромінювання;
·    мікрошрифт;
·    кількість фарб друку: лицьовий та зворотний боки бланка - 5+3 фарби офсетного друку; наявність райдужного друку; нумерація лицьового боку бланка - одна фарба друкарського друку;
·    допуски: за всіма розмірами (крім мікрошрифту) +, -0,5 мм; за кольором +,- 10%; за масою паперу +,- 10 г/кв.м.
 
1.3. Суб'єкти туристичної діяльності можуть самостійно і за власний рахунок замовляти для своїх потреб бланки ваучерів згідно з Описом бланка ваучера у спеціалізованих поліграфічних підприємствах, що мають ліцензію Міністерства фінансів України на виробництво цінних паперів та бланків документів суворого обліку.
 
1.4. Бланки ваучерів виготовляються з обов'язковим нанесенням на них друкарським способом серії з двох літер та номера з шести цифр, які закриті захисною плівкою гарячого тиснення. Номер бланка розміщується у верхньому правому куті бланка та не може бути повтореним.
 
1.5. Використання бланків ваучерів, що виготовлені без нумерації, забороняється.
 
1.6. Ваучер складається з трьох примірників бланків за однією серією та номером.
 
2. Облік, зберігання та контроль за використанням бланків ваучерів
 
2.1. Відповідальність за виготовлення, облік, зберігання та використання бланків ваучерів покладається на керівника суб'єкта туристичної діяльності.
 
2.2. Облік та зберігання бланків ваучера як бланків документів суворого обліку здійснюється відповідно до правил і процедур, передбачених чинним законодавством.
 
2.3. Списання ушкоджених та анульованих бланків ваучерів як бланків документів суворого обліку проводиться відповідно до правил і процедур, передбачених чинним законодавством.
 
2.4. Передача бланків ваучерів суб'єктом туристичної діяльності іншим суб'єктам туристичної діяльності дозволяється лише за умови, якщо останнє обумовлено в контракті (угоді) між ними. У таких випадках угодою (контрактом) мають бути обумовлені правила і процедури обміну, зберігання, обліку, звітності, списання бланків ваучерів та відповідальність сторін. У реєстрі ваучерів суб'єкта туристичної діяльності, яке є власником ваучерів, робиться відмітка про передачу певної кількості бланків іншому суб'єкту туристичної діяльності.
 
2.5. Бланки ваучерів, що передані одним суб'єктом туристичної діяльності іншому суб'єкту туристичної діяльності і використані останнім, можуть бути підставою для проведення розрахунків між такими суб'єктами туристичної діяльності за надання послуг.
 
2.6. У разі припинення суб'єктом підприємництва туристичної діяльності наявні на момент складання ліквідаційного балансу невикористані бланки ваучерів знищуються згідно з правилами і процедурами, передбаченими чинним законодавством.
 
2.7. Суб'єкт туристичної діяльності у разі потреби зобов'язаний пред'являти всю необхідну документацію про використання бланків ваучерів контрольним органам відповідно до чинного законодавства.
 
Заступник Голови Держтурадміністрації України         Є.В.Самарцев
 
 
Про затвердження Положення про порядок видачі
дозволів на право здійснення туристичного супроводу
фахівцям туристичного супроводу
 
На виконання вимог статті 5 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (у редакції Закону України від 18.11.2003 N 1282-IV ( 1282-15 ) з метою подальшого розвитку діяльності, пов'язаної з наданням послуг туристичного супроводу, Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу, Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів та Кваліфікаційні вимоги до гідів-перекладачів.
 
2. Відділу розвитку туристичної діяльності (Туріцина О.Ф.), управлінню ліцензування та контролю за туристичною діяльністю (Лапко Н.С.), управлінню фінансової і соціально-економічної діяльності (Грам О.А.), відділу діловодства та контролю (Сирота В.І.) забезпечити проведення необхідної організаторської роботи з доведення та роз'яснення норм Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу до Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань туризму обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
 
3. Звернути увагу, що порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу не розповсюджується на посадових осіб підприємств, установ, організацій, яким належать або які обслуговують об'єкти відвідування.
 
4. Вважати наказ Департаменту туризму Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.01.02 N 32 "Про Концептуальні засади організації екскурсійної діяльності в Україні" таким, що втратив чинність.
 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держтурадміністрації України Самарцева Є.В.
 
            Голова Держтурадміністрації         В.І.Цибух
       
       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                             Наказ Держтурадміністрації України
                                                             24.09.2004 N 83
                                                            
                                                             Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
                                                             20 жовтня 2004 р. за N 1344/9943

Предварительная заявка на оформление ТУРА / ВИЗЫ
Ваше Имя *
Страна поездки *
Срок планируемой поездки *
Цель поездки *
Контактный телефон *
Ваш E-mail *
Примечания